Mirjam Annema

WELKOM

Wanneer u Corona of Griep gerelateerde klachten heeft of iemand in uw directe omgeving dan graag afmelden.

Bij vragen kunt u contact met mij opnemen via 0515-412027 of 06-11101686.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Praktijk voor MANUEELPRAKTIZIJN® en PEDICURE bestaat  al sinds juni 2000. Er worden SHIATSU en (MEDISCH) PEDICURE behandelingen  gegeven. Ook VOETREFLEXZONE THERAPIE; MASSAGE THERAPIE  en SEGMENTALE therapie behoren tot de mogelijkheden.

Het Manueelpraktizijn® werk kan in verschillende vormen worden aangeboden waardoor blokkades/spanningen opgeheven worden middels een massage methode en de balans hervonden kan worden. Shiatsu en Massage therapie: voor de één  is het  klacht gericht en voor de ander juist preventief . Tijdens of juist na de behandeling kan er veel loskomen wat ten goede komt voor het genezing/ herstel proces. Tijdens de behandeling komen er stoffen vrij die pijnstillend en ontspannend werken. Bovendien in deze tijd waarin we nu leven staat presteren en hoge werkdruk veelal centraal. Juist dan is het ook belangrijk om tijdig voor jezelf te kiezen, je eigen pad (tao) te kiezen. Goede voetverzorging (Pedicure) kan ook helpen om weer met beide benen op de aarde te staan zodat ook dit bijdraagt tot het welzijn van de mens. Voor Diabetische en Reumatische voetverzorging kunt u hier ook terecht.

Hoe ziet een behandeling eruit? 

Wanneer men voor het eerst hier is voor een sessie dan zal er eerst (kort) een intake gesprek plaats vinden. Daarna wordt er gezamenlijk een doelstelling voor de behandeling besproken en kan er overgegaan worden tot behandelen. Tevens wordt  er in overleg met u/jou een eventueel vervolg  traject besproken.  

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Bij mijn behandelingen ga ik uit van de Biopsychosociale (holistische) mensvisie; lichaam en geest vormen de totale mens. Daarnaast probeer ik middels na en bijscholingen de kennis actueel te houden, denk bv. aan triggerpoints/ quantum touch . Tevens maak ik deel uit van de intervisie groep Sneek. M.B.K. volgens plato gevolgd bij T.H. Iedere 5 jaar visitatie door extern bureau.   

Er is niet een bepaalde leeftijd grens genoemd binnen de praktijk: zowel ouderen als vooral ook kinderen hebben baat bij de behandelingen. Wel wordt er gelet op contra indicaties = een aanwijzing dat een bepaalde behandeling juist niet gedaan moet worden.

Privacy Policy praktijk Manueel Praktizijn Mirjam Annema

In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ik zal u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Ik zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, alleen als dit nodig is voor de facturering naar de zorgverzekeraar. Ik zal op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

In mijn praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in de website.

Pedicure behandeling

 

 

Shiatsu therapie

 

 

Shiatsu zen style